Arvestades Eesti liisinguturgu reguleerivaid õigusakte annab Liisingühingute Liit siinkohal vaid üldised suunised liisingfinantseerimise võimalustest Eestis.

Liisingulepingu sõlmimisel, selle muutmisel või lõpetamisel järgige kindlasti vastava liisingfirma tingimusi.
ELL statistika 2014.xls