Statistika

PORTFELL

Eesti Liisingühingute Liidu liikmete portfelli maht oli 2022 aastal kokku 3 miljardit eurot. Portfelli maht kasvas 7% võrreldes 2021. aastaga.


UUSMÜÜK

Aasta 2022 uusmüük oli kokku 1,3 miljardit eurot. Uusmüük kasvas 8% võrreldes 2021.aastaga.

Kõik sõidukid: aastal 2022 finantseeriti kokku 35 747 sõidukit summas 923 miljonit eurot. Aastal  2021 olid vastavad näitajad 38 239 ja 864.

Sõiduautode finantseerimine kasvas 6% .

Uusi sõiduautosid liising finantseeriti 2022. aastal 14 871 tk, mida on 1000 vähem, kui aastal 2021. AMTEL´i andmetel müüdi eelmisel aastal Eestis 20 426 uut sõiduautot, millest järeldub, et neist 73% olid soetatud liisingfinantseeringuga.

Veokite/busside finantseerimine kasvas 12%, finantseeriti 211 miljoni euro eest.

Masinate/seadmete osas oli kasv 10%. Enim kasvasid põllumajandus-, kalandus sektori finantseeringud 23%, samuti kaubakäitlus tehnika 16%. Kui 2021 aastal tõusis meditsiini tehnika finantseerimine 120%, siis 2022 aastal kogesime 60% langust. Ülejäänud masinate ja seadmete finantseeringud jäid kümne protsendipunktilise kõikumise piireisse.

Liisinguturu portfelli jääk aastal 2022 oli 2 976 miljonit eurot, mis on 7% enam, kui aasta varem.

Krediidiportfelli kvaliteet on liisingusektoris jätkuvalt väga hea. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumakseid on 0,1% kogu portfellist.

 Faktooringu koond portfelli jääk oli 432 miljonit eurot, mida on 3,5% vähem, kuid käive kasvas 23%.

 Eesti keeles