PORTFELL


Eesti Liisingühingute Liidu liikmete portfelli maht oli 2016 aastal kokku 2,3 miljardit eurot. Portfelli maht kasvas 8% võrreldes eelmise aastaga.

UUSMÜÜK

Liisingufirmade eelmise aasta varade uusmüük kasvas 17,2% . Eelmise aasta kogu uusmüük oli 1 093 miljonit eurot.

Enim kasvasid  eelmisel aastal masinate ja seadmete (20%) ning sõidukite (18%) finantseerimine. Masinad ja seadmed moodustavad kogu liisingfinantseeritavatest varadest 30%, sõidukid 46% ning veokid ja bussid 20%.

Lepingute struktuuri järgi oli liidrirollis kapitalirent 55%. Kasutusrendi osakaal oli 40%. Muud lepingu liigid on vähemtähtsate osakaaludega.

Lepingute pikkusi analüüsides selgus, et  3-5 aastase kestvusega lepingute arv tõusis 22%. Kõikidest sõlmitud lepingutest oli 66% kestvusega 3-5 aastat.

Majandussektorite osas olid suurimad tõusjad põllumajandus- , kalandussektor ( 27%) ja tööstus-, ehitussektor (26% ) ning erasektor (19%).
 

FAKTOORING

Faktooring on jätkuvalt populaarne käibekapitali instrument korporatiivklientide hulgas. Turu koond faktooringportfell kasvas aastaga 3% ja jõudis 314 miljoni euroni. Faktooringu käive oli 2,5 miljardit eurot