PORTFELL


Eesti Liisingühingute Liidu liikmete portfelli maht oli 2018 aastal kokku 2,7 miljardit eurot. Portfelli maht kasvas  9% võrreldes eelmise aastaga.

UUSMÜÜK

Liisingufirmade eelmise aasta varade uusmüük kasvas 4% . Eelmise aasta kogu uusmüük oli 1,2 miljardit eurot.

Enim kasvasid  eelmisel aastal ehitustehnika (11%) ning metsa ümbertöötlemise tehnika (26%) finantseerimine. Veokite ja busside finantseerimine kasvas 7,5% ning sõidukite finantseerimine 7%. Sõidukid moodustavad endiselt suurima osa kogu uusmüügist (50%), masinad ja seadmed 26% ning veokid ja bussid 20%. 

 Sõiduautosid finantseeriti 33 650 tükki. Neist 57% olid uued ja 43% kasutatud.

Uutest sõidukitest finantseeriti 54% eraisikutele ja 46% juriidilistele isikutele. Kasutatud sõidukitest vastavalt 73% ja 27% 

Liisinguturu portfelli jääk aastal 2018 oli 2 740 miljonit eurot, mis on 9% enam, kui aasta varem. Märkimisväärne on Liidu liikmete hea krediidiportfelli kvaliteet. Üle 60 päeva tähtajaks tasumata liisingumakseid on 0,5% kogu portfellist.

Faktooring on jätkuvalt populaarne käibekapitali instrument korporatiivklientide hulgas. Turu koond faktooringportfell jõudis 380 miljoni euroni. Faktooringu käive oli 3 655 miljonit eurot, mis on 7 % enam, kui eelmisel aastal.

Eesti Liisingühingute Liidul on üheksa liiget. Liisinguturu kogumahust katavad liikmed hinnanguliselt 98%.