PORTFELL


Eesti Liisingühingute Liidu liikmete portfelli maht oli 2017 aastal kokku 2,5 miljardit eurot. Portfelli maht kasvas ligi 10% võrreldes eelmise aastaga.

UUSMÜÜK

Liisingufirmade eelmise aasta varade uusmüük kasvas samuti 10% . Eelmise aasta kogu uusmüük oli 1,2 miljardit eurot.

Enim kasvasid  eelmisel aastal sõidukite (16%) ning veeremite (92%) finantseerimine. Veokite ja busside finantseerimine kasvas 6,4% ning masinate ja seadmete finantseerimine 3%. Sõidukid moodustavad endiselt suurima osa kogu uusmüügist (49%), masinad ja seadmed 28% ning veokid ja bussid 20%.

Sõiduautosid finantseeriti 33 050 tükki. Neist 56% olid uued ja 44% kasutatud. Uutest sõidukitest finantseeriti 53% eraisikutele ja 47% juriidilistele isikutele. Kasutatud sõidukitest vastavalt 70% ja 30%

Lepingute struktuuri järgi oli liidrirollis kapitalirent 55%. Kasutusrendi osakaal oli 40%. Muud lepingu liigid on vähemtähtsate osakaaludega.

Lepingute pikkusi analüüsides selgus, et  3-5 aastase kestvusega lepingute arv tõusis 5%. Kõikidest sõlmitud lepingutest oli 66% kestvusega 3-5 aastat.

Majandussektorite osas olid suurimad tõusjad tööstus- ja ehitussektor ( 12%) ning erasektor 8%.
 

FAKTOORING

Faktooring on jätkuvalt populaarne käibekapitali instrument korporatiivklientide hulgas. Turu koond faktooringportfell kasvas aastaga 17% ja jõudis 378 miljoni euroni. Faktooringu käive oli 2,9 miljardit eurot, mis oli 21% enam kui eelmisel aastal.