Liidu roll ja eesmärgidEesti liisinguturu stabiilne areng ja tarbija sõbralikkus  on saavutatud paljuski tänu finantseerimisettevõtete koondumisega erialaliitu. Eesti Liisingühingute Liit on asutatud 28. septembril 1995 a. ning registreeritud mittetulundusühinguna 1. veebruaril 1996.   
Liidu liikmeid on hetkel kaheksa, kattes hinnanguliselt 98% liisinguturu kogumahust.

Liisingühingute Liit on Euroopa liisingufirmade ühendusi liitva organisatsiooni Leaseurope liige. 

Eesmärgid:

  1. liikmete ühiste huvide esindamine riigivõimu- ja valitsemisorganitega suhtlemisel;
  2. liikmete omavaheliste suhete hoidmine ja arendamine;
  3. liisingturu statistiliste näitajate koondamine, analüüs ja avalikustamine;
  4. liisingalase koolituse ja täiendõppe läbiviimine;
  5. läbirääkimiste pidamine finantsinstitutsioonidega;
  6. liisingut puudutavate seaduste väljatöötamises osalemine;
  7. suhtlemine avalikkusega;
  8. Balti riikide ülese mitteregistervarade andmebaasi haldamine ja koostöö koordineerimine sh mitteliikmetest finantseerijatega;
  9. rohepöördega kaasneva edukas integreerimine liisinguturule.
Liidul on 8 liiget.

Liidu juhatuse esimees - Heli Silluta

Liidu tegevdirektor - Reet Hääl


Eesti keeles